Cung cấp và ép cừ Larsen

Cho thuê cẩu Kato từ 25T-100T

Thi công cừ Larsen bằng Búa Rung

Giới thiệu

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân HƯNG PHÚ

I- TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÚ Chi nhánh Doanh nghiệp Tư nhân Xây Dựng Hưng Phú hoạt động theo Ủy quyền của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hưng Phú tỉnh Điện Biên. Chi nhánh được cấp giấy chứng nhận thành lập từ 07/2005 hoạt động theo luật Doanh nghiệp. Cán bộ công nhân viên trong Đơn vị là những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng tâm huyết với...

Các hạng mục thi công